Home Familie Kids Zwanger Trouwen Schoolfotografie Wie ben ik? Contact Bestel schoolfoto Privacy

Privacy Policy

1. Algemeen

Wij respecteren uiteraard jullie privacy en verwerken de foto’s en persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland. Deze site is eigendom van Photo4you en wordt onderhouden door Miranda van Photo4you. Alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan Miranda, Photo4you. Houdt er rekening mee, dat wij gegevens voor een minimum periode moeten bewaren, zoals aangegeven is in de wet van ons land.

2. Verzameling van data

De website zelf verzamelt geen enkele data en cookies. Indien u ons een email verstuurd, verstrekt u aan ons het emailadres en mogelijk uw telefoonnummer of anders. De geleverde informatie gebruiken wij sec om met elkaar tot een voor u gewenst resultaat te komen. U bent zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde data en stemt hiermee in dat deze mogen worden gebruikt.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@photo4you.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Photo4you verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van jouw betaling - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij je af te leveren

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Photo4you bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Foto's worden 5 jaar bewaard, de bijbehorende persoons gegevens worden daarnaast in een aparte map ook gedurende die 5 jaar bewaard.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of ongevraagd aan derden versterkt, tenzij in overleg de opdracht niet door ons gedaan kan worden en wij voor u op zoek gaan naar een gelijkwaardige leverancier van ons product.

7. Veiligheid opslag van gegevens

Wij slaan zo min mogelijk gegevens van u op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Photo4you en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Photo4you neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@photo4you.nl

8. Sociale media buttons

Omdat wij het u zo makkelijk mogelijk willen maken gebruiken wij sociale media buttons om berichten te delen. Ook deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US principes.

9. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen via info@photo4you.nl

10. Bedrijfsgegevens en werkwijze

Deze kunt u vinden op deze website. Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.


Contactgegevens

Heb je nog vragen?
06 51 821 704
Stuur een e-mail of

volg me op social media facebook